Website Builder fto websitetemplates.org Website Design

Služby

odbornost

Překládám z angličtiny do češtiny a naopak. Překladatelské činnosti se věnuji od roku 2003. Kromě jednorázových zakázek pracuji i na rozsáhlejších a dlouhodobých projektech.

Spolupracuji s dalšími překladateli ( i do jiných jazyků ). V případě zájmu klienta zajišťuji také služby tlumočníka nebo překlad se soudní doložkou.

Specializace

překládané obory

Mám zkušenosti zejména v následujících oborech: IT, marketing, strojírenství, stavebnictví, medicína, lesnictví a cestovní ruch. V mém portfoliu však naleznete například i beletrii.

více

Řízení kvality

Používám následující opatření pro zajištění kvality překladu:

  • analýza zadání,
  • správa a sdílení terminologie,
  • jazyková kontinuita,
  • zajištění jednotnosti překladu,
  • jazyková korektura,
  • revize překladu v cílovém kontextu.

více

Lokalizace

V posledních letech se intenzivně zaměřuji na lokalizaci – překlad dokumentace, nápovědy, softwaru a webových stránek..

Pracuji s nejrůznějšími textovými i grafickými formáty - umím zpracovat až 70 typů souborů. Poskytuji i další, navazující služby, např. titulkování apod.